Andreas Vesalius

Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Andreas Vesalius staat er in Leuven vanaf oktober 2014 een cultureel, wetenschappelijk en toeristisch programma op poten.

Ruggengraat van het aanbod is LIJF EN LEDEN, de tentoonstelling in M-MUSEUM LEUVEN, die Vesalius in zijn tijd, de renaissance, situeert en nagaat hoe zijn lichaamsbeeld tot vandaag doorwerkt. Daarnaast zijn er talrijke activiteiten rond het thema van het menselijk lichaam, die nu eens een doelgroep van experten opzoeken, dan weer toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Vesalius-wandeling

Op 28-jarige leeftijd een monumentaal en baanbrekend werk publiceren waarmee je de geneeskunde én het lichaamsbeeld van de mens onomkeerbaar verandert, is slechts voor een enkeling weggelegd. In de 16de eeuw slaagde Andries van Wesele, alias Andreas Vesalius, hierin met “De humani corporis fabrica, libri septem”; zeven boeken over de bouw van het menselijk lichaam.

De toeristische dienst van de stad Leuven werkt samen met de Leuvense gidsenbond een Vesalius-wandeling uit. Deze wandeling wil een eerbetoon brengen aan deze alumnus van de Leuvense universiteit, wereldwijd beschouwd als de vader van de moderne anatomie en wegbereider van de moderne wetenschappen.
Als huldejaar leent 2014 zich hier uitstekend toe. Vesalius werd immers 500 jaar geleden geboren in Brussel, op 31 december 1514. Na studies in Leuven en Parijs, liep zijn levensweg ook over Padua, Pisa, Basel, Madrid en Jeruzalem. Net geen 50 jaar oud, stierf hij op het Ionische eiland Zakynthos toen hij terugkeerde van een reis naar het Heilig Land.
Ga met ons mee op zoek naar de sporen van Vesalius’ verblijf in Leuven. Grote mijlpalen zoals de oudste kruidtuin van België of de plaats van het eerste ziekenhuis in Leuven mogen daarin niet ontbreken.

Terug