Rondleidingen voor scholen

Voor rondleidingen met schoolgroepen kiezen wij voor een interactieve aanpak: de gids vertelt niet alleen een verhaal maar geeft de leerlingen ook opdrachten zodat zij niet alleen maar moeten “mee lopen en luisteren” maar ook zelf vorm geven aan de wandeling.

Deze opdrachten en de wijze waarop het verhaal van de rondleiding wordt verteld zullen afhangen van de leeftijd van de doelgroep. Het kennisniveau en de interessesfeer van kinderen uit de lagere school is anders dan die van jongeren uit het hoger middelbaar, en elke rondleiding zal daar maximaal op inspelen.

Daarom vragen we om er, in de mate het mogelijke, voor te zorgen dat er vooraf een kort (telefonisch of via mail) contact geweest is tussen de gids en de groepsverantwoordelijke zodat de rondleiding optimaal kan inspelen op wat bvb. in andere lessen aan bod komt.

 

Thema’s

Verschillende thema’s zijn mogelijk, al dan niet rechtstreeks aansluitend op de leerplannen. Enkele voorbeelden:

  • De middeleeuwse stad
  • Sociale ontwikkelingen in de 19de eeuw
  • De tijd van de Habsburgers
  • Hoe leefden jouw grootouders?
  • Evolutie van Leuven van bij zijn oorsprong tot vandaag..
  • Latijn in Leuven
  • De eerste wereldoorlog gezien door kinderogen.
  • De Franse Tijd  (Leuven in revolutie,  het Franse Bewind [1792-1815]).
    De verhaallijn in deze rondleiding is het leven van de Leuvenaar onder het Franse bewind.  We gaan in op hoe de bevolking van Leuven deze jaren ervaarde: de soldaat, de marktkramer, de pastoor, de paters en nonnen, de werknemers van de universiteit, de armen...  Het dagboek van Jan-Baptist Hous, een postbode uit die tijd die in Leuven woonde, staat hierin centraal.  

 

Standaard duren deze wandelingen 90 minuten – zowel een verkorte versie van 60 minuten is mogelijk als een uitbreiding tot 2 uur. Voor schoolgroepen wordt nooit meer aangerekend dan 90 Euro voor een rondleiding van max. twee uur. Wij voorzien één gids per groep van max. 25 leerlingen.

Voor deze rondleidingen doen we uitsluitend beroep op gidsen die ervaring hebben met het rondleiden van schoolgroepen en die dat ook graag en goed doen.