Rondleidingen voor personen met een beperking

Leuven+ heeft aangepaste rondleidingen uitgewerkt voor personen met een visuele beperking, met een fysieke beperking, voor rolstoelgebruikers en voor personen met een verstandelijke beperking.

Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers tot 15 personen per gids. Begeleiders met een begeleiderspas nemen gratis deel. 

Voor personen met een auditieve beperking

Alle rondleidingen uit het aanbod van Leuven+ zijn ook geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Dit kan eventueel met digitale hulpmiddelen (QR-code voor smartphones) en een aangepaste articulatie voor liplezen. Heeft de groep een doventolk bij, dan past de gids zich aan zijn tempo aan.

Voor personen met een visuele beperking

Leuven Horen en Voelen

Als blinde of slechtziende ben je aangewezen op andere zintuigen dan het visuele om een stad te leren kennen. Leuven Horen en Voelen leidt je daarom langs een aantal plekken waar je de highlights van de stad kan ervaren door te tasten, te luisteren en te ruiken. Hierbij komen onvermoede kwaliteiten naar voor, die ook voor zienden erg verrijkend zijn. Onze voornamelijk visuele samenleving heeft immers deze ‘multi-sensoriële ervaringswereld’ helemaal in de verdrukking gebracht.

Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

Leuven, bierstad

Maak uitgebreid kennis met ‘Leuven als bierstad door de eeuwen heen’. Geniet van de verhalen en wetenswaardigheden over het brouwen en het drinken van ons bier. Maar we laten het niet alleen bij ‘droge’ verhalen, we degusteren ook een streekbier.

Leuven voor beginners

Je maakt kennis met het middeleeuwse verleden en de belangrijke band tussen de stad en haar universiteit vanop locaties die voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. Ook het oorlogsverleden en het hedendaagse Leuven komen aan bod.

Slingeren door Leuven met ‘de zonnetrein’

Deze op zonne-energie aangedreven trein baant zich een weg langs de belangrijkste historische gebouwen en mooiste plekjes die Leuven rijk is. Ook plekken die verder af liggen en dus moeilijk te voet bereikbaar zijn, zoals het Groot Begijnhof en de Abdij van Park, kunnen in het traject ingelast worden.

De zonnetrein is toegankelijk voor personen met een rollator en een manuele rolstoel.

Fietsen langs de Vaart

We fietsen een 20-tal km langs de Vaart en volgen voor een groot stuk het knooppuntennetwerk op de verkeersvrije jaagpaden. De gids vertelt het verhaal van het kanaal Leuven - Mechelen, vertelt over het dagdagelijkse leven van de schippers en toont kunstwerken op het kanaal. We ontdekken de Leuvense industrie en handel uit het verleden, van vandaag en van morgen. Fauna en flora krijgen eveneens onze aandacht.   De deelnemers beschikken over eigen vervoer.

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning. De essentie van het verhaal wordt op een concrete manier gebracht. De gids werkt interactief om de aandacht te houden. Deze strategieën en werkvormen, aangepast aan de informatieverwerking van de doelgroep, maken de wandeling boeiend en toegankelijk.

Voor socio-culturele verenigingen voor personen met beperkingen en bewoners van woon- en zorgcentra

Wanneer verplaatsing naar of in Leuven te moeilijk blijkt, komt een gids graag ter plekke.
Prijs: 90 Euro voor max. 2 uur + 0,35Euro/km voor organisaties buiten Leuven.
Noot: De organisatie zorgt voor een zaal, beamer, projectiescherm en microfoon.

Leuven komt naar je toe: Op zoek naar de echte begijnen

Een gids leidt je ‘virtueel’ rond in het Groot Begijnhof, een van de 13 Vlaamse begijnhoven die door de UNESCO werden uitgeroepen tot werelderfgoed. Dit gebeurt aan de hand van een powerpoint-presentatie ‘Op zoek naar de echte begijnen’. Prachtige foto’s, volksspreuken, spreekwoorden en anekdotes maken duidelijk wie de begijnen waren en hoe ze leefden.

Leuven komt naar je toe: Filosofenwandeling

Tijdens deze virtuele filosofenwandeling ontdekken de deelnemers de voornaamste plekken van filosofisch belang in de Leuvense binnenstad. Het verhaal is chronologisch opgebouwd. Het toont duidelijk hoe de filosofie doorheen de geschiedenis is geëvolueerd, in nauwe samenhang met ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk vlak.
We vertrekken aan de oude Vicus Artium, waar de eerste lessen in filosofie (thomisme) werden gedoceerd in de 15de eeuw. We wandelen langs het standbeeld van Erasmus en het Collegium Trilingue. Leuven was in de 16de eeuw namelijk een broeihaard van ideeën, een ontmoetingsplaats voor zoekende geesten: Erasmus, Vivès, Justus Lipsius ... Via de oude pedagogieën (Het Varken, De Valk) lopen we naar de binnentuin van het H.I.W. Ook in de volgende eeuwen brachten filosofen nieuwe inzichten naar Leuven: het rationalisme, de verlichting en het neothomisme dat leidde tot de oprichting van dit Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven.

Stille getuigen: De beelden van het stadhuis en verder

Het hoeft niet altijd de burgemeester te zijn die een standbeeld onthult. Samen met een gids kan dit ook gebeuren in een vertrouwde omgeving.
De gevel van het stadhuis telt 236 beelden en in de stad vind je een tachtigtal beelden. Bij elk beeld kan je de vraag stellen: wat stelt het voor, waarom en wanneer werd het geplaatst, wie schonk het, wie maakte het, is het steen, brons, polyester? En natuurlijk: welke studentengrap kan je ermee uithalen.. Beelden vertellen over helden en volksfiguren, de universiteit, de jaartallen, de oorlogen.. Ze brengen de stad en haar geschiedenis tot leven. Ook zin om ze te ontdekken?

Het dagelijks leven in de middeleeuwen

We kennen allemaal de schitterende stadhuizen van Leuven en Brussel, de universiteit van Leuven die al opgericht werd in 1425 onder hertog Jan IV, de gotische kerken en onze wereldberoemde kunstenaars. Maar hoe moeten we ons het dagelijks leven voorstellen? Hoe verdiende de gewone man zijn kost? We maken kennis met de ambachtslui zoals de wolwassers, de volders, de laken- en de tapijtwevers, de huidenvetters, de molenaars, de vleeshouwers, de handschoenmakers, leerlooiers en brouwers. Smeuïge histories en alledaagse beslommeringen tonen ons hoe het er in een middeleeuwse stad echt aan toe ging.

Leuven vroeger en nu, deel 1: Centrum en Vaartkom

Leuven vroeger en nu, deel 2: Van het station naar de Philipssite.

In een virtuele wandeling van 1 ½ uur bezoeken we aan de hand van oude en recente foto’s verschillende buurten en gebouwen. Het eerste doelpubliek zijn de bewoners van Woon en Zorgcentra in het Leuvense. Een selectie van verdwenen scholen, kerken, warenhuizen, ziekenhuizen of hele buurten van meerdere straten die sterk veranderd zijn komen aan bod. Er is tijd en aandacht voor interactie met de deelnemers. Er kan ook vooraf overlegd worden met de virtuele gids.

Uitzicht van Leuven rond 1615

Dit is een virtuele wandeling/fietstocht aan de hand van de pentekeningen en aquarellen uit de Leuvense Prentenatlas van rond 1615. De afbeeldingen worden vergeleken met verschillende latere afbeeldingen en/of  het hedendaagse uitzicht. breed historisch geïnteresseerd publiek, eventueel met fysieke beperkingen, kan daardoor geboeid zijn. Interactie met de deelnemers is vanzelfsprekend. De concrete uitwerking kan ook vooraf overlegd worden met de virtuele gids.